ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງການພາຍໃນ ຄັ້ງທີ 1 ຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີ, ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ກະຊວງພາຍໃນ, ຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າວຽກງານປັບປຸງລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເປັນລະບົບ, ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້າຢາກໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປໄດ້ດີ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍ ທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າ-ວິເຄາະວິໄຈ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜ່ານມາມີບັນຫາຄືແນວໃດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍພັກ-ລັດຖະບານ ແຕ່ລະໄລຍະມີແນວໃດ, ສະພາບຈຸດພິເສດ, ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ການປົກຄອງແຕ່ລະໄລຍະມີແນວໃດ ແລ້ວນຳເອົາຜົນການຄົ້ນວ້າວິໄຈນັ້ນມາ ກຳນົດເປັນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮັບຟັງ ທ່ານ ນ ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບເອກະສານການສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດຂະແໜງພາຍໃນ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ 178/ພນ, ລົງວັນທີ 25 ເມສາ 2022, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດ ກະຊວງພາຍໃນ, ສະບັບເລກທີ 179/ພນ, ລົງວັນທີ 25 ເມສາ 2022. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືບາງບັນຫາ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

Leave a Reply