ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-25 ຕຸລາ 2023 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມຫຼັກສູດ        ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ 08 ແຂວງພາກເໜືອ    ຄືແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງການເງິນ, ຮອງສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ, ພະແນກການເງິນຫຼວງພະບາງ, ພາສີແຂວງ, ອາກອນແຂວງ, ຄັງເງິນປະຈໍາແຂວງ, ຄະນະອໍານວຍການວິທະຍາໄລການເງິນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ໃນນາມເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ເສດຖາ ໄຊຊະນິດ ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລແຂວງພາກເໜືອ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມທັກສະດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ, ການປົກຄອງ, ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ການວາງແຜນທີ່ເນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບ, ການບໍລິຫານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະຂະແໜງການເງິນ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ເພື່ອໃຫ້​ສົມ​ຄູ່​ກັບ​ມາດຕະຖານ​​      ຕຳ​ແໜ່ງງານ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ ໂປງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ. 

ທ່ານ ປອ. ນ. ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຄະນະພັກກະຊວງພາຍໃນ, ຫົວໜ້າສະະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ​ວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມຈັດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງ ທີ່ພັກ-ລັດຖະບານກໍຄື ກະຊວງການເງິນ ພວມສຸມໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ    ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານວຽກງານ “ການເງິນ-ງົບປະມານ” ໜຶ່ງໃນບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບຸກຄະລາກອນ ເນື່ອງຈາກ “ບຸກຄະລາກອນ” ເປັນຂອດຕັດສິນທຸກຄວາມສໍາເລັດ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງວຽກງານ. ສະນັ້ນ, ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 4 ຂອດຕົ້ນຕໍ ຄື: 1) ຂອດ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພະນັກງານ:​ ຖືເອົາການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານ ​ເປັນ​ຂໍ​ກຸນ​ແຈ​ສຳຄັນ; 2) ຂອດການກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງພະນັກງານ:     ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຄວາມເອກະພາບສູງໃນການລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງມາ ເປັນຕົ້ນມາ ທາງດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ; 3) ຂອດການຈັດວາງ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ: ໄດ້ເຮັດການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ ບວກກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ມີຕົວຊີ້ວັດຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ຄະນະພັກ ໃນການພິຈາລະນາຈັດວາງ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະ 4) ຂອດການຕິດຕາມ-ກວດກາ, ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ​ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 4 ຂອດວຽກພະນັກງານຄືດັ່ງກ່າວ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາລະອຽດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ທາງດ້ານທິດສະດີ, ວິຊາສະເພາະ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນຳຂັ້ນພະແນກ. ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ 03 ຂະແໜງສາຍຕັ້ງ (ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ມີຫຼັກສູດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນລະບົບ, ປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ການ​ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້​ນັກສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ນຳວິທະຍາກອນ ປະກອບມີ 07 ບົດຮຽນຄື: ການບໍລິຫານລັດໃນລະບົບການເມືອງ ຂອງສປປ ລາວ, ການນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ, ການສ້າງເອກະສານທາງການ, ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາງົບປະມານ.