ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-12 ກຸມພາ  2021 ທີ່ ອົງການກວດສອບພາກກາງ (ດົງໝາກຄາຍ) ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫຼັກ​ສູດ ການ​​ຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ​ (Leadership) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ; ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທ່ານ ເຄນ ລໍວັນໄຊ ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໂດຍ​ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 08 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ    ຕຳແໜ່ງປະເພດ 04, 05 ແລະ ວິຊາການຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ ຈຸດປະສົງການຈັດຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການນໍາພາຊີ້ນໍາ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານວຽກງານທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ; ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາໂຕຈິງ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການລົງມືເຮັດກິດຈະກໍາປະກອບບົດຮຽນ ສາມາດຮູ້ຂັ້ນຕອນວິທີການນໍາພາ ທັກສະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ຈັນຍາບັນຕໍ່ໜ້າວຽກ ການຮັບຮູ້ການສື່ສານປະສານງານ ການວາງແຜນການ.

ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮັດກິດຈະກໍາ ຫຼິ້ນເກມຫຼາຍປະເພດ ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນທີ່ຝຶກອົບຮົມມີຄວາມຟົດຟື້ນຕະຫຼອດເວລາ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງບັນດານັກສໍາມະນາກອນອີກດ້ວຍ.