ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 05 ເມສາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີຂຶ້ນ; ໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປອ. ຢ່າງກູ້ ຢ່າງລືໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ບັນດາທ່ານຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາກອນທີ່ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ສວປຝ) ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງວິຊາການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 04 ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ໄຊຍະບູລີ) ທັງໝົດ 45 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຊີນວິທະຍາກອນຈາກ ສວປຝ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການສ້າງວິທະຍາກອນ ແລະ ຄູຝືກ ໃຫ້ແກ່            ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ   ແຜນພັດທະນາ ການຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;

ບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ແລກປ່ຽນ-ຮັບຟັງການສະເໜີຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ ທັງໝົດ 7 ບົດ ຄື: 1) ບົດບາດຂອງວິທະຍາກອນ, 2)ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສໍາລັບວິທະຍາກອນ 3) ຫຼັກການເວົ້າສໍາລັບວິທະຍາກອນ, 4) ການຕໍານິຕິຊົມທີ່ມີປະສິດທິພາບ, 5) ເຕັກນິກການຝຶກອົບຮົມແບບຕ່າງໆ, 6) ການຈັດຊັ້ນຮຽນ ຫຼື ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ 7) ການນໍາສະເໜີ ແລະ ການກະກຽມແຜນການສອນຮັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ມີການຈັດແບ່ງກຸ່ມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ  ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສາມາດນຳໄປເສີມຂະຫຍາຍ, ປະດິດສ້າງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງວິທະຍາກອນ ແລະ ຄູຝຶກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງສູງຕໍ່ການຖ່າຍທອດບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຕໍ່ຄະນະວິທະຍາກອນຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານໃຫ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ເພື່ອຮັບເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອນໍາໄປນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

Leave a Reply