ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ພະແນກການ ແລະ ອົງການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຸດທີ I ໃນວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງວ່າການແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ສະຫວ່າງ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ; ມີ ບັນດາສໍາມະນາກອນຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ອົງການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 45 ທ່ານ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບບັນດາພະແນກການຂັ້ນແຂວງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສຳລັບ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ.ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານລັດຖະກອນ, ການຮ່າງ ເອກະສານທາງການ, ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ, ການບໍລິຫານລັດໃນລະບົບການເມືອງ, ການນຳພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ພິທີການທູດ ແລະ ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ສະຫວ່າງ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ຊຸດຝຶກອົບຮົມວ່າ ວຽກງານພາຍໃນເຊິ່ງເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໃນນັ້ນວຽກງານການຝຶກອົບຮົມ-ພັດທະນາລັດຖະກອນເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາເພື່ອປັບປຸງການ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການ ບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ທິດທາງເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ໃນການຕິດຕາມ ເກັບກຳເອົາຄວາມຮູ້ ຈາກການນຳສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ນໍາວິທະຍາກອນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ແລ້ວນໍາມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂ.