Month: March 2021

ຝຶກອົບຮົມ “ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ”

ໂດຍສືບຕໍ່ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮໍ່າຮຽນຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນນໍາພາຄຸ້ມຄອງ ໂດຍສະເພາະຂອງຂະແໜງການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ເວົ້າລວມເວົ້າລະເພາະກໍຄືການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບກາງໃນກົມກອງ ສະຖາບັນ ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງຕໍາແໜ່ງງານ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບກາງໃຫ້ພະນັກງານນໍາພາຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ຊຸດ ທີ…

ຝຶກອົບຮົມ ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຂອດການປະສານງານ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 08-12 ກຸມພາ  2021 ທີ່ ອົງການກວດສອບພາກກາງ (ດົງໝາກຄາຍ) ໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມຫຼັກ​ສູດ ການ​​ຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ​ (Leadership) ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ; ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທ່ານ ເຄນ ລໍວັນໄຊ ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໂດຍ​ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ, ຍິງ 08 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ    ຕຳແໜ່ງປະເພດ 04, 05 ແລະ…