Month: July 2022

ພະນັກງານການນໍາຂັ້ນພະແນກ ແລະ ທຽບເທົ່າ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງລັດ ຊຸດທີ 02

ຈຸດປະສົງ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ພະນັກງານການນຳຂັ້ນພະແນກ ແລະ ທຽບເທົ່າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳພາ ເສີມສ້າງທັກສະດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາພາທີ່ຈໍາເປັນບາງຕຳແໜ່ງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານການນຳຂັ້ນພະແນກ, ຫ້ອງການ ແລະທຽບເທົ່າຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ທັກສະທີ່ຈຳເປັນ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຈັນຍາບັນ–ຈັນຍາທຳຂອງພະນັກງານ, ປະກອບສ່ວນສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງການນຳສຳລັບເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີພະນັກງານການນຳຂັ້ນພະແນກ ທຽບເທົ່າພະນັກງານວາງແຜນການນຳ ທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງການເງິນ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງລັດ ການນຳຂັ້ນພະແນກ ແລະ ທຽບເທົ່າຊຸດທີ 02 ປະຈຳປີ 2022 ແມ່ນໃຊ້ເວລາ  20 ວັນ ເທົ່າກັບ 160 ຊົ່ວໂມງ ການຝຶກອົບຮົມ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນທັງໝົດ 03 ພາກຄື: ເຊື່ອມຊຶມກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ, ຄວາມຮູ້ວິຊາເພາະ.ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກໍາແໜ້ນ ເຊື່ອມຊຶມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ; ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບແນວຄິດ, ທິດສະດີການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ, ກາຍນໍາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ຖືກມອບໝາຍຂອງຂະແໜງການຕົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສາມາດກໍາໄດ້ແນວຄິດ–ທິດສະດີການນໍາພາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ; ຄຸນລັກຊະນະ ແລະ ຮູບແບບການນໍາພາທີ່ດີ ເພື່ອເປັນທິດທາງປັບປຸງວິທີການການຊີ້ນໍາ–ນໍາພາ ເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການປະຈໍາຂອງຂະແໜງການ,  ສາມາດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນ ແລະຄ່ານິຍົມ ໃນການປະຕິບັດງານ, ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ–ລັດຖະກອນ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ–ລັດຖະກອນ, ການໝູນໃຊ້ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມບູນ ອິນທະປັດຖາ…

ກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງການພາຍໃນ ຄັ້ງທີ 1

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສ້າງຕັ້ງສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງການພາຍໃນ ຄັ້ງທີ 1 ຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີ, ພະນັກງານອາວຸໂສບຳນານ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ກະຊວງພາຍໃນ, ຕາງໜ້າຈາກ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ…