Month: August 2022

ຜົນສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫົວໜ້າລັດຖະກອນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 21 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ

ລະຫວ່າງວັນທີ 02-06 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໃນນາມຫົວໜ້າລັດຖະກອນອາຊຽນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານລັດຖະກອນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 21 ໂດຍແມ່ນ ກະຊວງພາຍໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ. ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ທົບທວນ…