Month: October 2023

ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ 08 ແຂວງພາກເໜືອ ຊຸດທີ່ II, ທີ່ ວິທະຍາໄລການເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-25 ຕຸລາ 2023 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມຫຼັກສູດ        ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂະແໜງການເງິນ 08 ແຂວງພາກເໜືອ    ຄືແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ , ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ ຈາກກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ…

ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃຫ້ພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 18-22 ກັນຍາ  2023 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມກັບຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃຫ້ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານຂອງທ່ານ  ຄຳຜາ ພີມມະສອນ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ  ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້່າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ, ຍິງ 08 ທ່ານ, ພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ຂັ້ນກົມ, ວິທະຍາກອນ ທີ່ເປັນອາດີດລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້…