Category: ຝຶກອົບຮົມ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ວິຊາການ ພະແນກ ຍທຂ 09 ແຂວງ

ວັນທີ 18 ມີນາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຊຸດທີ 02 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານແມ່ນ ທ່ານ ຈັນທະລາ ພິມມະຈັກ ຄະນະພັກກະຊວງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຄະນະພັກກະຊວງ…

ພິທີຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງພາສີ ແລະ  ກວດກາສິນຄ້າ, ພາຫະນະ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ ລະຫວ່າງວັນທີ 07 ກຸມພາ – 18 ມີນາ 2022 ທີ່ສະຖາບັນການເງິນ-ການບັນຊີ; ໃນນັ້ນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຈາກກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ໄດ້ສະໜອງນັກວິທະຍາກອນ ຈໍານວນ 04 ທ່ານ ເພື່ອຂຶ້ນຫ້ອງບັນລະຍາຍ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນແກ່ນັກສໍາມະນາກອນ; ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີມີຄວາມຮູ້, ຊໍານານດ້ານວິຊາສະເພາະ,…

ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (TOT) ໃນຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ 03 ລະດັບ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (TOT ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-12 ພະຈິກ 2019, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາກອນໃນສະຖາບັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ຂັ້ນຕອນເຮັດກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາກອນໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ ເປັນການສ້າງວິທະຍາກອນຮອງຮັບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການວຽກງານຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດໃນອະນາຄົດ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງວິທີການນໍາພາ, ການປ່ຽນແປງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ, ການກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ການວງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ…