Cooperation

ສະ​ຖາ​ບັນ​ໄດ້​ມີການປະສານງານ-ຮ່ວມມື ກັບບັນດາ​ກົມ,​ ຫ້ອງການ ​ແລະ ສູນ ພາຍໃນກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຄະນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອ​ງການ​ປົກຄອງ​​​ແຫ່ງ​ຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ບັນດາກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໃນ​ການ​ສ້າງ ແລະ         ພັດທະ​ນາຫລັກ​ສູດ, ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜອງວິທະຍາກອນ ແລະ   ທີມງານຄູຝຶກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ສະຖາບັນໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນ:        ທະ​ນາຄາ​ນ ພັດທະນາ​ອາຊີ; ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ; ວິທະຍາ​ໄລລັດ​ຖະກອນ​ປະ​ເທດ​ສິງກະ​ໂປ-ມູນນິທິ​ເທັມມະ​​ເສ​ກ; ສໍານັກງານຂ້າ​ລາດ​ສະ​ການ​ພົນລະ​ເຮືອນປະ​ເທດ​ໄທ; ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ….ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍແນໃສ່ຜູ້ບໍລິຫານປະເພດຕ່າງໆທັງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.